Saihate no Paladin Tetsusabi no Yama no Ou พาลาดิน ยอดอัศวินจากแดนไกล ภาค2 พากย์ไทย

พากย์ไทย 1-12 จบแล้ว

Saihate no Paladin 1 พาลาดิน ยอดอัศวินจากแดนไกล ภาค1 พากย์ไทย

พากย์ไทย 1-12 จบแล้ว

Saihate no Paladin Tetsusabi no Yama no Ou พาลาดิน ยอดอัศวินจากแดนไกล ภาค2 ซับไทย

ซับไทย 1-12 จบแล้ว

Saihate no Paladin 1 พาลาดิน ยอดอัศวินจากแดนไกล ภาค1 ซับไทย

ซับไทย 1-12 จบแล้ว